2010 UU102

2010UU102, 2001 YC143, 2001YC143, e7481, K01YE3C, K10UA2U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 UU102 (407481)
a 2.76716
e 0.09241
i / sin(i) 5.7690 / 0.10052
q 2.51146
Q 3.02287
ω 331.8372
Node 74.3196
m 284.6153
n 0.2141
Epoch 2460200.5
nobs 147
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.769
ep 0.062
sin(ip) 0.078
Value Standard error
G 0.150
H 17.090
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7686 0.0618 0.0780 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.09 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot