2010 TS157

2010TS157, 2005 UB175, 2005UB175, i2111, K05UH5B, K10TF7S

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 TS157 (442111)
a 3.08952
e 0.05161
i / sin(i) 9.8285 / 0.17070
q 2.93007
Q 3.24897
ω 73.9322
Node 37.2589
m 50.6280
n 0.1815
Epoch 2460200.5
nobs 184
nopp 10
Years observed 2005-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.089
ep 0.067
sin(ip) 0.163
Value Standard error
G 0.150
H 16.480
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0889 0.0669 0.1627 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.48 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot