2010 TP148

2010TP148, 2004 FC149, 2004FC149, a5590, K04FE9C, K10TE8P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 TP148 (365590)
a 2.59132
e 0.08596
i / sin(i) 6.1239 / 0.10668
q 2.36858
Q 2.81406
ω 250.9626
Node 228.0282
m 286.8265
n 0.2363
Epoch 2460200.5
nobs 233
nopp 14
Years observed 1998-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.589
ep 0.110
sin(ip) 0.123
Value Standard error
G 0.150
H 17.030
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5890 0.1100 0.1231 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.03 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot