2010 RY188

2010RY188, 2014 UF186, 2014UF186, K10RI8Y, K14UI6F, w9725

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 RY188 (589725)
a 2.36888
e 0.09824
i / sin(i) 6.0156 / 0.10480
q 2.13616
Q 2.60160
ω 6.9664
Node 243.3819
m 296.5408
n 0.2703
Epoch 2460200.5
nobs 272
nopp 14
Years observed 1999-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.369
ep 0.109
sin(ip) 0.117
Value Standard error
G 0.150
H 17.290
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3693 0.1088 0.1166 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.29 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot