2010 RT153

2010RT153, 2005 UE181, 2005UE181, K05UI1E, K10RF3T, Q4226

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 RT153 (264226)
a 3.08684
e 0.12369
i / sin(i) 9.5011 / 0.16507
q 2.70503
Q 3.46864
ω 127.0941
Node 224.6189
m 158.5627
n 0.1817
Epoch 2460200.5
nobs 236
nopp 11
Years observed 2002-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.088
ep 0.089
sin(ip) 0.179
Value Standard error
G 0.150
H 16.180
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0883 0.0887 0.1794 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.18 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot