2010 RA142

2010RA142, 2007 TG342, 2007TG342, a9466, K07TY2G, K10RE2A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 RA142 (369466)
a 2.25209
e 0.03110
i / sin(i) 6.4833 / 0.11291
q 2.18204
Q 2.32213
ω 350.4759
Node 221.3230
m 94.0792
n 0.2916
Epoch 2460200.5
nobs 153
nopp 9
Years observed 2007-2022
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.252
ep 0.080
sin(ip) 0.123
Value Standard error
G 0.150
H 18.130
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2525 0.0796 0.1233 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.13 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot