2010 GN125

2010GN125, 2014 DU142, 2014DU142, K10GC5N, K14DE2U, x9484

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 GN125 (599484)
a 2.71644
e 0.14867
i / sin(i) 5.9050 / 0.10288
q 2.31259
Q 3.12029
ω 108.2371
Node 60.0366
m 37.2174
n 0.2201
Epoch 2460200.5
nobs 222
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.717
ep 0.186
sin(ip) 0.090
Value Standard error
G 0.150
H 17.030
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7170 0.1862 0.0899 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.03 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot