2010 EW137

2010EW137, 2008 UU191, 2008UU191, K08UJ1U, K10ED7W, Z6295

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 EW137 (356295)
a 2.22423
e 0.12253
i / sin(i) 7.1385 / 0.12427
q 1.95169
Q 2.49678
ω 219.9236
Node 358.1887
m 2.3629
n 0.2971
Epoch 2460200.5
nobs 205
nopp 9
Years observed 2008-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.224
ep 0.165
sin(ip) 0.129
Value Standard error
G 0.150
H 17.790
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2241 0.1648 0.1291 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.79 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot