2010 ES107

2010ES107, 2011 SK187, 2011SK187, K10EA7S, K11SI7K, Z3262

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 ES107 (353262)
a 2.37261
e 0.13846
i / sin(i) 2.5240 / 0.04404
q 2.04410
Q 2.70111
ω 28.7934
Node 226.9314
m 199.4845
n 0.2697
Epoch 2460200.5
nobs 210
nopp 12
Years observed 2004-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.373
ep 0.145
sin(ip) 0.055
Value Standard error
G 0.150
H 17.700
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3735 0.1447 0.0551 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.70 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot