2010 CM166

2010CM166, 2002 CC313, 2002CC313, K02CV3C, K10CG6M, Y9957

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 CM166 (349957)
a 2.48186
e 0.21875
i / sin(i) 1.8117 / 0.03161
q 1.93895
Q 3.02477
ω 34.5289
Node 301.6546
m 10.8675
n 0.2521
Epoch 2460200.5
nobs 469
nopp 15
Years observed 2000-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.484
ep 0.166
sin(ip) 0.048
Value Standard error
G 0.150
H 16.770
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4841 0.1656 0.0477 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.77 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot