2009 WZ187

2009WZ187, 2005 XT119, 2005XT119, K05XB9T, K09WI7Z, k7785

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 WZ187 (467785)
a 2.60567
e 0.13616
i / sin(i) 1.8510 / 0.03230
q 2.25087
Q 2.96046
ω 4.2687
Node 302.8498
m 194.5157
n 0.2343
Epoch 2460200.5
nobs 123
nopp 9
Years observed 2005-2021
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.606
ep 0.154
sin(ip) 0.050
Value Standard error
G 0.150
H 17.740
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6062 0.1537 0.0501 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.74 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot