2009 WY187

2009WY187, 2002 VJ135, 2002VJ135, h6201, K02VD5J, K09WI7Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 WY187 (436201)
a 2.29224
e 0.23784
i / sin(i) 2.1428 / 0.03739
q 1.74705
Q 2.83743
ω 47.6120
Node 284.9922
m 49.7712
n 0.2840
Epoch 2460200.5
nobs 172
nopp 11
Years observed 1981-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.292
ep 0.192
sin(ip) 0.055
Value Standard error
G 0.150
H 17.740
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2917 0.1924 0.0546 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.74 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot