2009 WN180

2009WN180, 2015 DS122, 2015DS122, K09WI0N, K15DC2S, l1079

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 WN180 (471079)
a 2.57376
e 0.10752
i / sin(i) 9.8027 / 0.17026
q 2.29702
Q 2.85050
ω 127.5099
Node 88.0978
m 346.9828
n 0.2387
Epoch 2460200.5
nobs 149
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.90
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.573
ep 0.140
sin(ip) 0.154
Value Standard error
G 0.150
H 17.480
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5727 0.1398 0.1536 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.48 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot