2009 WM183

2009WM183, 2005 YZ249, 2005YZ249, K05YO9Z, K09WI3M, l1080

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 WM183 (471080)
a 2.60270
e 0.12724
i / sin(i) 8.1390 / 0.14158
q 2.27154
Q 2.93386
ω 281.5057
Node 97.7529
m 150.0760
n 0.2347
Epoch 2460200.5
nobs 110
nopp 9
Years observed 2005-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.602
ep 0.098
sin(ip) 0.123
Value Standard error
G 0.150
H 17.560
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6024 0.0984 0.1235 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.56 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot