2009 WE105

2009WE105, 2001 XM260, 2001XM260, K01XQ0M, K09WA5E, k5760

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 WE105 (465760)
a 1.91597
e 0.04496
i / sin(i) 23.7396 / 0.40258
q 1.82984
Q 2.00211
ω 208.2830
Node 67.6548
m 216.3934
n 0.3716
Epoch 2460200.5
nobs 226
nopp 9
Years observed 2001-2022
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 1.916
ep 0.076
sin(ip) 0.370
Value Standard error
G 0.150
H 17.770
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
1.9162 0.0757 0.3699 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.77 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot