2009 WD234

2009WD234, 2006 DH126, 2006DH126, K06DC6H, K09WN4D, Q6910

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 WD234 (266910)
a 3.06339
e 0.09503
i / sin(i) 1.6634 / 0.02903
q 2.77228
Q 3.35450
ω 151.9546
Node 233.2716
m 220.9334
n 0.1838
Epoch 2460200.5
nobs 293
nopp 16
Years observed 1995-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.061
ep 0.068
sin(ip) 0.046
Value Standard error
G 0.150
H 16.410
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0606 0.0676 0.0463 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.41 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot