2009 WB203

2009WB203, 2006 BF199, 2006BF199, K06BJ9F, K09WK3B, Q6907

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 WB203 (266907)
a 2.99622
e 0.06119
i / sin(i) 1.5610 / 0.02724
q 2.81288
Q 3.17957
ω 39.9899
Node 223.8089
m 36.3194
n 0.1900
Epoch 2460200.5
nobs 262
nopp 17
Years observed 2001-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.997
ep 0.079
sin(ip) 0.043
Value Standard error
G 0.150
H 16.360
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9974 0.0794 0.0426 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.36 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot