2009 WA121

2009WA121, 2002 RO253, 2002RO253, K02RP3O, K09WC1A, Y3232

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 WA121 (343232)
a 2.19063
e 0.08897
i / sin(i) 2.6716 / 0.04661
q 1.99572
Q 2.38554
ω 356.9987
Node 251.2415
m 265.3808
n 0.3040
Epoch 2460200.5
nobs 178
nopp 13
Years observed 1999-2022
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.191
ep 0.103
sin(ip) 0.057
Value Standard error
G 0.150
H 18.080
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1910 0.1032 0.0570 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.08 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot