2009 UH133

2009UH133, 2005 YY273, 2005YY273, K05YR3Y, K09UD3H, Q6863

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 UH133 (266863)
a 2.99781
e 0.11456
i / sin(i) 10.0689 / 0.17483
q 2.65438
Q 3.34123
ω 337.2079
Node 329.1770
m 327.0652
n 0.1899
Epoch 2460200.5
nobs 352
nopp 14
Years observed 1998-2022
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.997
ep 0.107
sin(ip) 0.186
Value Standard error
G 0.150
H 15.720
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9970 0.1071 0.1864 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.72 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot