2009 SY349

2009SY349, 2002 TB162, 2002TB162, h6111, K02TG2B, K09SY9Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SY349 (436111)
a 2.30032
e 0.23341
i / sin(i) 10.6761 / 0.18526
q 1.76341
Q 2.83724
ω 247.5155
Node 116.0819
m 12.5610
n 0.2825
Epoch 2460200.5
nobs 177
nopp 8
Years observed 2002-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.300
ep 0.178
sin(ip) 0.177
Value Standard error
G 0.150
H 17.680
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3001 0.1779 0.1772 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.68 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot