2009 SV288

2009SV288, 1999 TK238, 1999TK238, J99TN8K, K09SS8V, x9137

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SV288 (599137)
a 2.23062
e 0.22715
i / sin(i) 2.3922 / 0.04174
q 1.72395
Q 2.73729
ω 304.3752
Node 36.1478
m 85.5704
n 0.2958
Epoch 2460200.5
nobs 99
nopp 4
Years observed 1999-2019
rms 0.34
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.231
ep 0.175
sin(ip) 0.033
Value Standard error
G 0.150
H 18.690
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2314 0.1753 0.0327 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.69 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot