2009 ST114

2009ST114, 2014 QD300, 2014QD300, K09SB4T, K14QU0D, m4929

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 ST114 (484929)
a 2.98414
e 0.14104
i / sin(i) 10.0767 / 0.17497
q 2.56327
Q 3.40501
ω 310.7445
Node 350.2944
m 309.7786
n 0.1912
Epoch 2460200.5
nobs 104
nopp 8
Years observed 2007-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.983
ep 0.130
sin(ip) 0.183
Value Standard error
G 0.150
H 16.950
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9831 0.1296 0.1829 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.95 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot