2009 SR262

2009SR262, 2004 FX100, 2004FX100, h8888, K04FA0X, K09SQ2R

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SR262 (438888)
a 2.31037
e 0.07575
i / sin(i) 7.2697 / 0.12654
q 2.13536
Q 2.48538
ω 59.5395
Node 6.7973
m 307.5537
n 0.2807
Epoch 2460200.5
nobs 183
nopp 12
Years observed 2002-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.310
ep 0.085
sin(ip) 0.122
Value Standard error
G 0.150
H 18.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3102 0.0852 0.1221 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot