2009 SO298

2009SO298, 2009 SA189, 2009SA189, K09SI9A, K09ST8O, l1024

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SO298 (471024)
a 2.35678
e 0.14774
i / sin(i) 5.6527 / 0.09850
q 2.00858
Q 2.70498
ω 106.2078
Node 252.4683
m 320.7207
n 0.2724
Epoch 2460200.5
nobs 208
nopp 10
Years observed 2002-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.357
ep 0.107
sin(ip) 0.115
Value Standard error
G 0.150
H 17.680
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3570 0.1066 0.1152 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.68 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot