2009 SM303

2009SM303, 2013 TC103, 2013TC103, K09SU3M, K13TA3C, x9142

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SM303 (599142)
a 2.43446
e 0.10539
i / sin(i) 5.8118 / 0.10126
q 2.17791
Q 2.69102
ω 246.4415
Node 188.6566
m 178.6026
n 0.2595
Epoch 2460200.5
nobs 103
nopp 8
Years observed 2009-2023
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.434
ep 0.111
sin(ip) 0.107
Value Standard error
G 0.150
H 18.250
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4340 0.1105 0.1066 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.25 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot