2009 SL343

2009SL343, 2005 TZ139, 2005TZ139, h2302, K05TD9Z, K09SY3L

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SL343 (432302)
a 2.54177
e 0.19051
i / sin(i) 5.2953 / 0.09229
q 2.05752
Q 3.02602
ω 62.5472
Node 48.9853
m 83.3134
n 0.2432
Epoch 2460200.5
nobs 162
nopp 11
Years observed 2003-2023
rms 0.84
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.544
ep 0.204
sin(ip) 0.081
Value Standard error
G 0.150
H 17.890
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5442 0.2037 0.0814 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.89 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot