2009 SL110

2009SL110, 1998 SG114, 1998SG114, J98SB4G, K09SB0L, W8608

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SL110 (328608)
a 3.12326
e 0.18218
i / sin(i) 17.3693 / 0.29853
q 2.55427
Q 3.69225
ω 200.5929
Node 179.2737
m 187.4194
n 0.1786
Epoch 2460200.5
nobs 372
nopp 13
Years observed 1998-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.115
ep 0.177
sin(ip) 0.285
Value Standard error
G 0.150
H 15.880
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1151 0.1772 0.2854 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot