2009 SJ321

2009SJ321, 2006 BT190, 2006BT190, K06BJ0T, K09SW1J, W5644

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SJ321 (325644)
a 3.12322
e 0.02328
i / sin(i) 3.3608 / 0.05862
q 3.05052
Q 3.19592
ω 67.9124
Node 70.7421
m 85.1765
n 0.1786
Epoch 2460200.5
nobs 233
nopp 13
Years observed 2001-2023
rms 0.86
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.123
ep 0.043
sin(ip) 0.041
Value Standard error
G 0.150
H 16.680
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1228 0.0433 0.0413 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.68 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot