2009 SJ157

2009SJ157, 2003 SD356, 2003SD356, e7061, K03SZ6D, K09SF7J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SJ157 (407061)
a 3.18866
e 0.16851
i / sin(i) 1.0185 / 0.01777
q 2.65135
Q 3.72598
ω 32.7360
Node 21.8196
m 138.8281
n 0.1731
Epoch 2460200.5
nobs 162
nopp 10
Years observed 2003-2023
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.175
ep 0.161
sin(ip) 0.026
Value Standard error
G 0.150
H 17.060
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1751 0.1607 0.0259 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.06 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot