2009 SH279

2009SH279, 2015 FW262, 2015FW262, K09SR9H, K15FQ2W, x9134

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SH279 (599134)
a 2.40490
e 0.09808
i / sin(i) 4.8463 / 0.08448
q 2.16902
Q 2.64078
ω 278.6148
Node 49.8155
m 304.8800
n 0.2643
Epoch 2460200.5
nobs 179
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.405
ep 0.065
sin(ip) 0.074
Value Standard error
G 0.150
H 17.820
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4046 0.0653 0.0739 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.82 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot