2009 SE194

2009SE194, ~01zc, 2016 NS39, 2016NS39, K09SJ4E, K16N39S

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 SE194 (627664)
a 2.33979
e 0.10264
i / sin(i) 5.6763 / 0.09891
q 2.09964
Q 2.57995
ω 21.7748
Node 352.8183
m 319.9123
n 0.2754
Epoch 2460200.5
nobs 64
nopp 5
Years observed 2009-2023
rms 0.42
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.340
ep 0.070
sin(ip) 0.098
Value Standard error
G 0.150
H 18.490
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3402 0.0701 0.0982 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.49 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot