2009 DW117

2009DW117, 2006 QO156, 2006QO156, K06QF6O, K09DB7W, L6437

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 DW117 (216437)
a 2.78062
e 0.05167
i / sin(i) 2.4543 / 0.04282
q 2.63694
Q 2.92430
ω 283.4527
Node 312.0506
m 342.7475
n 0.2126
Epoch 2460200.5
nobs 245
nopp 14
Years observed 2004-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.780
ep 0.078
sin(ip) 0.055
Value Standard error
G 0.150
H 16.700
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7801 0.0776 0.0554 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.70 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot