2009 DP131

2009DP131, 2005 EN257, 2005EN257, K05EP7N, K09DD1P, m4806

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 DP131 (484806)
a 2.55963
e 0.12386
i / sin(i) 1.7592 / 0.03070
q 2.24259
Q 2.87667
ω 301.6519
Node 236.7056
m 191.4124
n 0.2407
Epoch 2460200.5
nobs 54
nopp 7
Years observed 2005-2021
rms 0.51
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.559
ep 0.176
sin(ip) 0.048
Value Standard error
G 0.150
H 18.300
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5590 0.1761 0.0484 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.30 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot