2009 DH25

2009DH25, ~01yv, 2015 TX286, 2015TX286, K09D25H, K15TS6X

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 DH25 (627621)
a 2.58032
e 0.07015
i / sin(i) 9.5302 / 0.16557
q 2.39930
Q 2.76134
ω 338.5557
Node 340.6242
m 19.2439
n 0.2378
Epoch 2460200.5
nobs 140
nopp 9
Years observed 2009-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.581
ep 0.047
sin(ip) 0.172
Value Standard error
G 0.150
H 17.530
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5806 0.0466 0.1722 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.53 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot