2009 DC115

2009DC115, 2004 FA156, 2004FA156, K04FF6A, K09DB5C, Y6847

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 DC115 (346847)
a 3.02482
e 0.12441
i / sin(i) 2.7884 / 0.04865
q 2.64850
Q 3.40115
ω 342.8131
Node 161.9648
m 286.0233
n 0.1873
Epoch 2460200.5
nobs 160
nopp 12
Years observed 2001-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.018
ep 0.161
sin(ip) 0.048
Value Standard error
G 0.150
H 17.000
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0182 0.1606 0.0483 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.00 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot