2009 BZ137

2009BZ137, 2004 FK157, 2004FK157, h5926, K04FF7K, K09BD7Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 BZ137 (435926)
a 3.10793
e 0.11509
i / sin(i) 1.2697 / 0.02216
q 2.75025
Q 3.46560
ω 189.3539
Node 14.6262
m 191.5982
n 0.1799
Epoch 2460200.5
nobs 112
nopp 8
Years observed 2004-2022
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.091
ep 0.159
sin(ip) 0.030
Value Standard error
G 0.150
H 16.880
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0910 0.1589 0.0298 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot