2009 BV103

2009BV103, 2007 TO368, 2007TO368, K07Ta8O, K09BA3V, Z2990

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 BV103 (352990)
a 2.65691
e 0.08854
i / sin(i) 2.6024 / 0.04541
q 2.42168
Q 2.89214
ω 117.6114
Node 302.0960
m 208.1350
n 0.2276
Epoch 2460200.5
nobs 179
nopp 13
Years observed 1998-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.657
ep 0.068
sin(ip) 0.059
Value Standard error
G 0.150
H 17.440
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6571 0.0676 0.0586 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.44 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot