2009 BR131

2009BR131, 2005 JV142, 2005JV142, K05JE2V, K09BD1R, Y9810

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 BR131 (349810)
a 2.76047
e 0.13928
i / sin(i) 9.4624 / 0.16440
q 2.37598
Q 3.14497
ω 68.1927
Node 101.7569
m 38.4988
n 0.2149
Epoch 2460200.5
nobs 371
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.761
ep 0.176
sin(ip) 0.149
Value Standard error
G 0.150
H 16.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7608 0.1758 0.1490 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot