2009 BL108

2009BL108, 2006 ST235, 2006ST235, K06SN5T, K09BA8L, Y3021

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 BL108 (343021)
a 3.11907
e 0.06950
i / sin(i) 9.0886 / 0.15796
q 2.90230
Q 3.33584
ω 107.2537
Node 352.2111
m 288.6040
n 0.1789
Epoch 2460200.5
nobs 192
nopp 11
Years observed 2002-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Eos (221)
 
ap 3.116
ep 0.075
sin(ip) 0.165
Value Standard error
G 0.150
H 16.400
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
221 Eos 606 Eos 0.3400 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1159 0.0754 0.1649 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.40 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot