2009 BF157

2009BF157, 2010 HO112, 2010HO112, i1748, K09BF7F, K10HB2O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 BF157 (441748)
a 2.90306
e 0.18752
i / sin(i) 19.2053 / 0.32895
q 2.35866
Q 3.44745
ω 92.0434
Node 153.6769
m 272.1753
n 0.1993
Epoch 2460200.5
nobs 140
nopp 10
Years observed 2004-2021
rms 0.86
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.902
ep 0.176
sin(ip) 0.335
Value Standard error
G 0.150
H 16.910
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9019 0.1764 0.3346 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot