2009 BC145

2009BC145, 2007 TS398, 2007TS398, K07Td8S, K09BE5C, Y6789

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 BC145 (346789)
a 2.83580
e 0.03815
i / sin(i) 3.3295 / 0.05808
q 2.72762
Q 2.94399
ω 121.0954
Node 338.2837
m 59.0775
n 0.2064
Epoch 2460200.5
nobs 173
nopp 10
Years observed 2004-2023
rms 0.86
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.836
ep 0.056
sin(ip) 0.070
Value Standard error
G 0.150
H 16.910
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8360 0.0560 0.0696 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot