2009 BC127

2009BC127, 2005 EF191, 2005EF191, K05EJ1F, K09BC7C, Z3002

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2009 BC127 (353002)
a 2.54569
e 0.09985
i / sin(i) 3.9680 / 0.06920
q 2.29150
Q 2.79989
ω 196.1912
Node 307.6810
m 211.1498
n 0.2427
Epoch 2460200.5
nobs 179
nopp 13
Years observed 2001-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.545
ep 0.110
sin(ip) 0.075
Value Standard error
G 0.150
H 17.780
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5450 0.1098 0.0752 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.78 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot