2008 YT138

2008YT138, 2007 RE250, 2007RE250, K07RP0E, K08YD8T, Y6700

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 YT138 (346700)
a 2.69917
e 0.05715
i / sin(i) 5.2437 / 0.09139
q 2.54491
Q 2.85343
ω 138.2821
Node 271.3858
m 175.8345
n 0.2223
Epoch 2460200.5
nobs 261
nopp 13
Years observed 2003-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.699
ep 0.039
sin(ip) 0.110
Value Standard error
G 0.150
H 16.840
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6986 0.0389 0.1097 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.84 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot