2008 YE135

2008YE135, 1999 XS145, 1999XS145, J99XE5S, K08YD5E, N1598

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 YE135 (231598)
a 2.69679
e 0.03923
i / sin(i) 4.9458 / 0.08621
q 2.59100
Q 2.80259
ω 182.2077
Node 238.8660
m 132.5066
n 0.2226
Epoch 2460200.5
nobs 351
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.696
ep 0.035
sin(ip) 0.102
Value Standard error
G 0.150
H 16.450
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6964 0.0352 0.1015 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.45 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot