2008 VQ11

2008VQ11, ~01wB, 2015 RF212, 2015RF212, K08V11Q, K15RL2F

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 VQ11 (627451)
a 2.42596
e 0.13253
i / sin(i) 3.7622 / 0.06562
q 2.10445
Q 2.74748
ω 247.4466
Node 139.1452
m 354.5900
n 0.2608
Epoch 2460200.5
nobs 101
nopp 9
Years observed 2000-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.426
ep 0.106
sin(ip) 0.057
Value Standard error
G 0.150
H 18.220
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4256 0.1060 0.0573 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.22 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot