2008 UX256

2008UX256, 2003 UC278, 2003UC278, h1992, K03UR8C, K08UP6X

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 UX256 (431992)
a 2.85323
e 0.15278
i / sin(i) 14.3723 / 0.24822
q 2.41731
Q 3.28915
ω 145.7344
Node 223.1556
m 59.2591
n 0.2045
Epoch 2460200.5
nobs 158
nopp 10
Years observed 2003-2022
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.855
ep 0.122
sin(ip) 0.258
Value Standard error
G 0.150
H 16.780
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8548 0.1217 0.2580 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.78 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot