2008 UX143

2008UX143, 2004 TE191, 2004TE191, K04TJ1E, K08UE3X, Y9623

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 UX143 (349623)
a 2.43288
e 0.11729
i / sin(i) 0.8619 / 0.01504
q 2.14752
Q 2.71825
ω 292.8162
Node 147.9143
m 303.0120
n 0.2597
Epoch 2460200.5
nobs 200
nopp 14
Years observed 1998-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.433
ep 0.121
sin(ip) 0.016
Value Standard error
G 0.150
H 17.850
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4329 0.1211 0.0161 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.85 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot