2008 UP123

2008UP123, 2002 CY303, 2002CY303, K02CU3Y, K08UC3P, Z2786

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 UP123 (352786)
a 2.41722
e 0.15504
i / sin(i) 4.5109 / 0.07865
q 2.04245
Q 2.79199
ω 114.8439
Node 332.4523
m 317.4266
n 0.2623
Epoch 2460200.5
nobs 214
nopp 10
Years observed 2002-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.418
ep 0.166
sin(ip) 0.087
Value Standard error
G 0.150
H 17.800
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4185 0.1663 0.0874 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot