2008 UM129

2008UM129, 2015 FT113, 2015FT113, K08UC9M, K15FB3T, l0748

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 UM129 (470748)
a 2.63729
e 0.13001
i / sin(i) 12.4208 / 0.21509
q 2.29442
Q 2.98016
ω 82.5950
Node 222.9096
m 247.6075
n 0.2301
Epoch 2460200.5
nobs 82
nopp 9
Years observed 2008-2023
rms 0.38
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.637
ep 0.100
sin(ip) 0.230
Value Standard error
G 0.150
H 17.490
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6370 0.1001 0.2296 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.49 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot