2008 UJ270

2008UJ270, 2006 BT132, 2006BT132, K06BD2T, K08UR0J, Y9645

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 UJ270 (349645)
a 2.51819
e 0.00989
i / sin(i) 3.2810 / 0.05723
q 2.49327
Q 2.54310
ω 155.2225
Node 176.1542
m 331.4832
n 0.2466
Epoch 2460200.5
nobs 224
nopp 11
Years observed 2004-2022
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.519
ep 0.043
sin(ip) 0.059
Value Standard error
G 0.150
H 17.190
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5188 0.0426 0.0590 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.19 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot